Отворена покана Капана – пета фаза. Фокус: Ядрото на младите

ОТВОРЕНА ПОКАНА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТ „КАПАНА – КВАРТАЛ НА ТВОРЧЕСКИТЕ ИНДУСТРИИ”. ФОКУС: ЯДРОТО НА МЛАДИТЕ

Фондация „Пловдив 2019“ стартира пета фаза на ключовия проект „Капана – квартал на творческите индустрии“ с отворена покана за финансиране на събития в градска среда в квартал Капана с фокус младежко изкуство, съвременен цирк, улично изкуство.

Конкурсът е насочен към реализацията на събития на Ядрото, уличните пространства на Капана и парковите зони в непосредствена близост до квартал Капана, вдъхновени и осъществени от или в партньорство с младежки организации и с участието на младежи от Пловдив и региона.

На 23 май 2019 г., с протокол № 163, Управителният съвет на Фондация “Пловдив 2019” утвърди резултатите от журирането по отворената покана „Капана – квартал на творческите индустрии. Фокус: Ядрото на младите“.

В конкурса бяха получени общо 24 предложения. Заседанието на журито се проведе на 14 май 2019 г. и от постъпилите предложения журито селекционира дванадесет проекта, на обща стойност 49 981,07 лв., и предложи една резерва.

Кандидатурите, резултатите и рецензиите на журито, може да изтеглите от ТУК.

До 31 май 2019 г. селекционираните кандидати следва да потвърдят дали приемат решението на журито. От одобрените кандидати всички без един потвърдиха и стартираха своята работа, на мястото на отказалия се проект – Morgan le Fay /Морган ле фай /ОПК_01/  влезе определената резерва, а именно: Заедно на тротоАРТа! /ОПК_08/. Тук може да следите всички актуални проекти, реализиращи се в Капана

Благодарим на всички за интереса и изпратените предложения. Спектаклите, концертите, изложбите и творческите инициативи, избрани през отворената покана, ще могат да бъдат видени в и около квартал Капана от средата на юни до края на 2019 г. Заповядайте! #Заедно е по-добре!


За какъв тип проекти бе отворената покана:

Ще бъдат подкрепени:

 • Акции, пърформанси, улично изкуство, съвременен цирк;
 • Артистични намеси в публично пространство;
 • Танц, театър, музика, литература, кино.

Проектните предложения трябва да са съобразени с:

 • Спецификите, статута, историята и съвременния живот на квартала;
 • Целите на проекта за развитие на Капана като място за културни и творчески дейности;
 • Даденостите на конкретната локация, за която са предназначени;
 • Публиката, към която са адресирани, като брой и целеви групи;
 • Наредбата за обществения ред и сигурност;
 • Наредбата за провеждане на търговска дейност.

Оценката на проектните предложения ще се извършва на базата на следните критерии:

 • Творчески потенциал и художествени качества на предложението;
 • Принос за реализацията на целите на проекта „Капана – квартал на творческите индустрии”;
 • Принос за развитието и облагородяването на градската среда;
 • Принос за привличане и развитие на нови публики;
 • Включване на граждани и жители на квартала в реализацията на проекта.

ОБЩ БЮДЖЕТ НА КОНКУРСА: 50 000 ЛВ. /КРАЙНА СУМА С ВСИЧКИ ВКЛЮЧЕНИ ТАКСИ/

КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 3 МАЙ 2019 Г.

СРОК ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ: 20 ЮНИ 2019 Г. – 20 НОЕМВРИ 2019 Г. /БЕЗ РЕАЛИЗАЦИЯТА ДА СЪВПАДА ИЛИ ДА Е В ПРОГРАМАТА РАМКА НА ДРУГИ ГОЛЯМО-МАЩАБНИ ПРОЯВИ В КВАРТАЛ КАПАНА/.

Пълната информация вижте в секция За проекта.

Събитието в социалния ни профил: https://www.facebook.com/events/572934219894870/