Капана като част от професионалното развитие и научен анализ

Инициативата Европейска столица на културата и конкретни нейни проекти, често са центъра на интереса за професионално развитие и анализ на дипломанти и докторанти.

Множество интересни, задълбочени и важни изследвания, обзорни сравнителни анализи и визионерски проекти са били представяни от студенти и докторанти засягайки директно или опосредствано проектът Европейска столица на културата в България и част от нейните фокуси и ключови проекти. Два от най-важните сегменти в клъстер Градски мечти на платформа Трансформиране в програмата на Пловдив 2019 бяха Капана и Тютюневият град. И двата ключови проекта предизвикаха и продължават да провокират огромен интерес. И преди сме публикували част от работите на абсолвенти и докторанти, които са имали желание да споделят и представят труда си, след като е бил защитен успешно в български и международни учебни заведения. В сайта, посветен на Тютюневия град, може да откриете специалната секция Споделени идеи, която ще ви срещне с множество разработки по темата.

Сега представяме на дипломната работата на Калина Ламбрева – The effect of Plovdiv’s participation in the ECOC project on the deteriorating cultural heritage in Kapana, защитена в Institute for Housing and Urban Development Studies Erasmus University Rotterdam