Квартал Капана е единствената българска добра практика в Атлас за културно-исторически райони в Европа

Kapana Creative District / Капана – квартал на творческите индустрии е единственият български пример, включен в международния #Атлас за успешно приложени #иновативни решения и #предприемачески инициативи в културно-исторически градски райони, съставен от европейската мрежа HUB IN!
Статията за #Капана можете да видите тук,  всички примери сред останалите европейски държави можете да проследите в Атласа тук.
Повече за проекта и участниците в HUB-IN тук.