Фотографска изложба на Егон Х.

Фотографска изложба на Егон Х.

„Кадри от живота“

Откриване петък, 12 април 2019, 18.00 часа

галерия Лаутлиев, Пловдив, Капана

В присъствието на фотографа