2020 / 2021

Богатото и важно наследство на титлата Европейска столица на културата – Пловдив 2019 има много измерения за града и развитието на Капана е едно от тях.

  • През 2020 г., след успешна кандидатура на Фондация „Пловдив 2019“, Капана – квартал на творческите индустрии, бе селекциониран за престижния каталог, представящ 32 успешни европейски практики за Културно наследство в действие. Вижте повече ТУК.
  • Богатото и важно наследство на титлата Европейска столица на културата – Пловдив 2019 има много измерения за града и развитието на Капана е едно от тях. Именно за това през ноември 2021 г., пет години след първия базисен анализ на бизнесите в Капана, фондация „Пловдив 2019“ прави количествен обзор на тази жива и обичана творческа локация в града. Мапингът изведе следните данни: Кварталът се състои от 23 улици, от тях 12 са изцяло пешеходни, 7 са смесени, а 4 са изцяло с автомобилен достъп. Съгласно кадастралната карта на квартала и спрямо теренната работа на територията на Капана са преброени общо 334 сгради, като от тях 17 са изцяло жилищни, 175 имат смесени функции, а 142 имат изцяло публични (нежилищни) функции, без да се брои броят и функциите на сгради, с входове разположени по „външните граници“ на квартала. 606 е общият брой на активните локации в Капана. От тях 179 отговарят на класификацията ТВОРЧЕСКИ ИНДУСТРИИ. В квартала има 24 галерии, 11 клубни музикални пространства. Ресторантите и обектите за бързо хранене са 45, а кафенета/сладкарници/барове – 64. Общите търговски обекти, представящи нетворчески индустрии са 315. 83 са нефункциониращите в момента на преброяването обекта – някои от тях са в процес на ремонт или строеж, други търсят наематели или продавачи, а трети са изоставени. 33 са пространствата, и на първи и на горни етажи, които се използват като сервизни или складови помещения в услуга на бизнесите. Пълен опис и детайли могат да бъдат намерени ТУК.