От (А)рта до Я(влението): Креативните квартали в България

Варна черпи от опита на Пловдив и Капана – квартал на творческите индустрии, за да преобрази историческия си и културен център – квартал „Таляна“, като стимулира дискусии и обмен на знания и умения за развитие на арт квартали сред заинтересовани креативни кръгове от градовете кандидати в инициативата Европейска столица на културата. Участие на представители от колектива на софийския квАРТал и от Велико Търново поставя дискусиите на национално ниво.

Дейностите включват провеждане на социологическо проучване сред местната общност, свързано с развитието на квартал „Таляна“; Организиране на форум за обсъждане на предизвикателствата пред развитието на арт квартали в страната (Юнашки салон, Варна, май 2019 г.); Представяне на проекта в Пловдив и церемония по побратимяване на Капана и Таляна (април 2019 г., Пловдив); Събиране и дигитализиране на исторически фотографии от квартал „Таляна“; Разработване на стратегия за развитие квартал „Таляна“ като арт квартал.

Богато илюстрираното проучване на Фондация „Иноватор“, чиято цел е да провокира дебат и дискусия, свързани с намирането на най-добрите решения и най-важни теми за развитието на Таляна, можете да намерите ТУК.

Проектът се осъществява от Фондация „Иноватор“.

Повече информация за проекта ТУК.