Капана в Пловдив-първият квартал на творческите индустрии: реалност или илюзия от Златина Богданова

Златина Богданова пише статия, посветена на квартал Капана, публикувана в списание Антропология/брой 6 за 2019 г.

„Статията ще се фокусира върху Пловдив – първият български град, станал Европейска столица на културата за 2019 г. Един от водещите проекти от тази инициатива е обновяването на квартал Капана – исторически квартал в градския център. „Капана – квартал на творческите индустрии“ е дългосрочна инициатива за обществена политика, която привлича публики и представители на творческите индустрии от Пловдив, страната и чужбина, като осигурява благоприятна и стимулираща среда. Основната цел на тази интервенция е да запази, възстанови и проучи този емблематичен за историята на града район. Статията представя различните трансформации на Капана във връзка с подхода към креативните индустрии, разработен от самите създателите на концепцията и възприет от Европейската комисия. Дискурсът за „креативните индустрии“ на Капана е политически инструмент, прилаган в процеса на превръщането му в афективно пространство за почивка и туризъм.“

За автора – Златина Богданова – можете да прочетете ТУК
Статията на анлийски език е достъпна за прочит и безплатно изтегляне в pdf вариант оттук: sp.-Antropologia_N_6_01-Zlatina-Bogdanova