Настоящето на Капана.

2013+ г. ЕСК – Пловдив 2019

Мястото винаги отразява духа на времето с неговите възходи и падения. Новото застрояване в началото на 21-ви век, особено в Източната част на „Капана“, лишава квартала с част от предишното му очарование и дух. Новото възраждане на Капана започва с инициативата Европейска столица на културата и реализираната воля на настоящата управа на Община Пловдив да започне и внедри незабавни инфраструктурни промени. От 2013г. до 2017г. поетапно част от улиците на Капана се трансформират в пешеходни, давайки възможност на проекта на Фондация „Пловдив 2019“- „Капана- квартал на творческите индустрии“ да се развива дългосрочно и да добавя стойност към историята на мястото. Всички фази по „Капана – квартал на творческите индустрии“ можете да проследите в раздела За Проекта.

Към 2016г. обектите, действащи на територията на Квартала са близо 500.

Тук може да видите опис и заснемане, осъществени през 2016-та година:

Статута на квартала към момента в регистрите на МК е „Групова недвижима културна ценност „Квартал Капана“, град Пловдив“ и е обявена с протокол №13 от 11.12.1998г. на Националния  съвет за опазване на паметниците на културата, утвърден от министъра на културата, и съгласно чл.10, ал.1 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗНК притежава статут на групова недвижима културна ценност. ГНКЦ „Квартал Капана“ е част от групов археологически и архитектурно- строителен паметник на културата, паметник на урбанизма и културния пейзаж- Историческа зона „Филипопол- Тримонциум- Пловдив“, обявен с протокол №5 от 22.05.2000г. на Националния съвет за опазване на паметниците на културата, утвърден от министъра на културата, и съгласно чл.10 ,ал.1 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗНК притежава статут на групова недвижима културна ценност. От ТУК може да изтеглите актуалния статут КАПАНА- МК.

Капана е пулсиращ, емоционален, провокативен, заплетен. Той присъства ненатрапчиво, но осмислящо, човешки и магнетично. Той е сърцето на живия градски организъм и Пловдив го заслужава именно такъв и именно с такова бъдеще- като квартал на творчески индустрии, като притегателно място за артисти, куратори, културни мениджъри, занаятчии, софтуерни специалисти, архитекти, урбанисти, писатели, музиканти от цялата страна и разпознаваем международен резидентен център.

Няма в града ни друго място, съществуващо повече от 5 века, с такава концентрация на витални обществени дейности, с така осезаемо усещане за градска среда и атмосфера. Специалното на Капана е неговото човешко измерение- не те затруднява да го намериш, близо е до всички други основни забележителности; не те оставя безразличен- концентрацията на галерии, ателиета, работилници, пешеходни улични пространства, барове и ресторанти тук е неповторима; не те оставя необгрижен- предлага многообразие от възможности за дегустация на местна кухня и специалитети от Испания, Италия, Турция, Гърция…; ще те настани, като ти предостави възможност за избор на предпочитан уют; ще те запомни и припознае като приятел, защото макар и дошъл за първи път, попадаш сред приятели.

Капана е място, което ти дава уюта на персонализираното посещение, перспективата на европейски културен хъб и свободата да се „изгубиш“. Усилията и желанията на всички оператори, вложили време и енергия в съживяването и поддържането на квартала са дългосрочни и предразполагат пулса на мястото да остане постоянна величина.

„Изкуствоведческата наука все още не е публикувала оценка за качествата и ефекта на различните подходи за реализиран синтез в нашите градове. Утвърдени критерии няма. Навярно не може и да има. Същественото е, че за да бъде пълноценна дадена градска среда, задължително е грижата за нейните естетически качества. Това е особено важно за такъв обект като Капана- Пловдив , който е елемент  на най- активния общоградски център“.

Арх. Антоанета Топалова

Say Something