Резултати от конкурса за Капана.

Отворената покана за участие в трета фаза на конкурса за финансиране на проектни предложения по проекта на Фондация „Пловдив 2019“- „Капана- квартал на творческите индустрии“, направление „Капана: събития и намеси в градска среда“ получи 27 проектни предложения.

Журито избра да подкрепи девет проекта, между които да разпредели гранта от 20 000лв. и да предложи две резерви. Идейните предложения на кандидатите обхващаха всички нива, заложени в условието на поканата- намеси в публична среда, градско градинарство, активно взаимодействие на участници, образователни инициативи, артистични намеси в градска среда, работилници и демонстрации.

Фаворитите на журито от настоящия конкурс изведоха няколко същностни характеристики, които квартал Капана носи като потенциал или извежда като необходимост, а именно:
Обживяване с култура на физическите обекти, които дават живота на квартала; Сетивната липса на „зелени“ елементи, които за спецификата на квартала дават фокус именно върху камерни изяви на градско градинарство; Временни художествени намеси в публичното пространство, които дават активен импулс за определен времеви отрязък; Активни образователни инициативи, които предпоставят интерес, провокират знание и поетапно насищат липсата на знание и информираност.

Журито селекционира:
  1. Фондация „5 за 4“ за проекта им „Капана Е“. Отпусната сума 3500лв.
  2. Сдружение „Фаертър- театър на огъня и сенките“ с проекта ЛИЦА/FACES/CARAS. Отпусната сума 5000лв.
  3. СНЦ Асоциация БИОМРЕЖА за „Засади Капана“ получава 3400лв.
  4. „Моден Капан“ на Алениа ЕООД получава подкрепа в размер на 2000лв.
  5. Сдружение с нестопанска цел „Училищно настоятелство на НГСЕИ“ за „Празник в Кутия“ получава 1300лв.
  6. 1000лв. са за проектът на Фондация „ДИРЯ“ „Градско компостиране“.
  7. Работилница и демонстрация на чипровски килими на ЕТ Чушкарчето е подкрепена с 1000лв.
  8. Интерактивният образователен проект „Еко училище PLOVEDIV“ на Контрабранда ООД получава 1800лв.
  9. Работилниците за карвинг свещи на „Етно Стил“ ЕООД са с подкрепа от 1000лв.
  10. Журито избра за резерви проектите на Фондация „Пловдивско фотографско средище“ за серия от фотографски изложби на открито и Сдружение „Кей- Търн“ за спектакли за деца и възрастни.

Пълният протокол с рецензии от комисията и кратко описание на всички проекти, може да намерите в публикувания Протокол.

Say Something