Временна намеса в градска среда – отворена покана за проекти

Отворена покана за идейни проекти за ВРЕМЕННА НАМЕСА В ГРАДСКА СРЕДА, като част от официалното позициониране и представяне на Пловдив – Европейска столица на културата 2019 / Plovdiv 2019 ECOC

Първа фаза:

Фондация „Пловдив 2019“ обявява отворена покана за идейни проекти за ВРЕМЕННА НАМЕСА В ГРАДСКА СРЕДА, като част от официалното позициониране и представяне на Пловдив – Европейска столица на културата 2019 / Plovdiv 2019 ECOC
Настоящата отворена покана е насочена към културни и браншови организации, независими архитекти, куратори и артисти от България и цели създаването на нови произведения, които да служат като символ и знак на инициативата в града през 2019 г. Предложенията могат да включват инсталации, скулптури, обекти, функционален и декоративен дизайн, пространствено изявяване и идентифициране в градска среда, обвързани пряко с представянето на град Пловдив като Европейска столица на културата.
Конкурсът се провежда в две фази. Първата фаза предвижда селекция на идейни предложения на база на подборно описание, визуални материали, скици, схеми и бюджет, необходим за реализацията. Бюджетът би следвало да включва всички необходими разходи за осъществяването на идеята, като избраните кандидати ще носят пълна отговорност за целия процес на проектиране, реализиране и монтаж. Със селекционираните кандидати от първа фаза ще се премине към договаряне за възлагане на изпълнението на идейното предложение.

Общият бюджет на отворената покана е до 250 000 лв.

Общи условия на конкурса, график и финансови параметри:
• Първата фаза на конкурса не разпределя финансиране или награди, а цели селекция на идейни предложения;
• До втора фаза – договаряне, ще се допуснат само селекционираните кандидати от етап едно;
• Период на кандидатстване по първа фаза: 16 октомври – 30 ноември 2018 г.;
• Период на журиране: комисията, оценяваща постъпилите идейни предложения, обявява селекционираните кандидати до 10 декември 2018 г.;
• Втора фаза за договаряне възлагане на изпълнението на селекционираните проекти и финализиране на бюджети: 10 декември – 31 декември 2018 г.;
• Период за реализация на проектите: януари до декември 2019 г.;
• Фондация „Пловдив 2019“ определя максимална стойност за идейно предложение в размер на 35 000 лв.;
• Фондация “Пловдив 2019” няма да подкрепя финансово проекти, които са получили субсидия през културния календар на град Пловдив или друга финансова процедура на Община Пловдив.
• Проектите, които вече са част от програмата на Пловдив – Европейска столица на културата и са в договорни отношения с Фондация „Пловдив 2019“, както и проекти, които са кандидатствали по предходни отворени покани към ОФ „Пловдив 2019“ и не са били селекционирани от журитата им, нямат право да кандидатстват по настоящата отворена покана;
• В бюджетите на идейните предложения могат да бъдат включвани разходи за: продукция, авторски и изпълнителски хонорари, наем на техника, пътни и др.;
• В бюджетите НЕ е допустимо да се включват разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи, ремонти и административни разходи /като наем на офис-помещение, офис-консумативи, издръжка на офис, административен ръководител и счетоводител по проект и пр./.
• Една и съща организация или лице могат да участват с не повече от един проект.

Комисия:
• Д-р Светлана Куюмджиева – артистичен директор, фондация „Пловдив 2019“;
• Александрос Цицос – директор „Маркетинг и комуникации“, фондация „Пловдив 2019“;
• Гина Кафеджиян – заместник-директор „Програма”, фондация „Пловдив 2019“;
• Георги Лазаров – специалист графичен дизайн;
• Красимир Ставрев – специалист графичен дизайн;
• Представител на САБ Пловдив;
• Представител на КАБ Пловдив.

Вижте пълния текст на поканата и изтеглете пакета с документи от ТУК

ПРИ ВЪЗНИКНАЛИ ВЪПРОСИ МОЖЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС НА: publicspaces@plovdiv2019.eu