ОТВОРЕНА ПОКАНА ЗА МАЛКИ ПРОЕКТИ

Фондация „Пловдив 2019“ отправя покана към организации от страната и чужбина за включване в програмата на Европейската столица на културата.

Новата покана е насочена към финансиране на разнообразни артистични дейности и акции, които водят изкуството директно при хората и общностите в града. Основен акцент са трите водещи проекта от програмата на „Пловдив 2019“, свързани с кирилицата като уникален български принос към европейската култура, работата с различни общности в кварталите на града и реализацията на акции и намеси около река Марица и остров Адата. Желаещите да участват ще имат възможност да подават и предложения, които не са тематично свързани с посочените акценти, но отговарят на основните цели и приоритети на предварителната ни програма.

След поканата за читалища, обявена в края на миналата година, този път даваме възможност на по-широк спектър от организации, както и на независими артисти и куратори, да осъществят своите идеи в рамките на голямата инициатива.

Отворената покана за малки проекти е с общ бюджет от 400 000 лв. и с облекчени условия за кандидатстване и реализация на проектите. Максималната сума, която може да получи един проект, е до 10 000 лв. при собствен принос от страна на кандидата 30 %, който може да бъде и нефинансов.

Поканата ще е отворена два месеца, през които екипът на Пловдив 2019 ще провежда отново информационни срещи за насочване на кандидатите. Крайният срок за подаване на предложенията е 6 април 2018 година. Одобрените проекти ще имат възможност да започнат дейност от септември 2018 г. и да продължат през цялата година на титлата като част от официалната програма на Европейска столица на културата 2019 г.

Краен срок за подаване на документи: 6-ти април 2018 година, 17:00 часа.

Период за реализация на проектите: септември 2018 г. – декември 2019 г.

Пълния текст на поканата, както и всички документи, необходими за кандидатстването са качени на сайта на Пловдив 2019 ТУК.

Събитието в социалната мрежа ТУК.

При въпроси пишете на: smallprojects@plovdiv2019.eu