За Проекта

Капана- квартал на творческите индустрии е проектна инициатива на общинска фондация „Пловдив 2019“, която има за цел да активизира потенциала на квартал Капана, Пловдив и чрез интердисциплинни дейности да го развие като първия квартал на творческите индустрии в страната.

Целта на проекта да развие тази централна градска зона, като място за откриване, иновации и експериментиране с сферата на културата, културния мениджмънт и творческите индустрии.

Проектът е част от платформата ТРАНСФОРМИРАЙ от програмата на Пловдив- Европейска Столица на Културата, в клъстера „Градски мечти“, посветен на дългосрочната и устойчива намеса в градския пейзаж, преоткриването и оживяването на запустели градски пространства, осигурявайки им културно съдържание.

Капана- квартал на творческите индустрии е дългогодишен проект на Фондация „Пловдив 2019“, който привлича в една от централните, но неоживени части на града, представители на творческите индустрии от Пловдив, страната и чужбина, като предоставя благоприятна и стимулираща среда за тяхното развитие.

С оглед на специфичните дадености, история и архитектура на Капана, дейностите по проекта имат за цел да съхранят, реставрират и изследват това емблематично за историята на града място. Мисията на този проект е да превърне Капана в международна лаборатория и място за преоткриване, иновации и експерименти в полето на творческите индустрии и културния мениджмънт. Със своите дейности Капана- квартал на творческите индустрии се превръща в привлекателно място за артисти, куратори, културни мениджъри, занаятчии, архитекти, софтуерни специалисти, урбанисти, писатели и музиканти от цялата страна и става разпознаваем международен център.

В дългосрочна перспектива проектът има за цел да утвърди Капана като популярна и обичана марка в национален и международен контекст, която да привлича интереса на туристи и на представители на творческите индустрии от цял свят.

Капана- квартал на творческите индустрии е безапелационно водещ и емблематичен проект за Пловдив 2019, стартирайки още от етапа на подготовката на града за ЕСК и продължаващ успешно като ключов проект в програмата на Пловдив 2019.

Say Something