2016/2017

През месец октомври 2016г. стартира отворената покана за участие в Фаза 3 на конкурса за финансиране на проектни предложения по проекта на Фондация „Пловдив 2019“- „Капана- квартал на творческите индустрии“, направление „Капана: събития и намеси в градска среда“.

Резултатите от анализа на предходните фази на проекта, доказаха от една страна ефективността на подкрепата на прояви на територията на Квартала и от друга първите симптоми на джентрификация- с повишаването на наемите на пространствата в квартала. Затова Фондация „Пловдив 2019“ реши с настоящото издание на конкурса да стимулира творческите и артистични намеси и активности, а не поддържането на наемно пространство, без то непременно да стимулира творците да търсят адекватни пазарни механизми за популяризиране на дейността си.

Получени бяха 27 проектни предложения за събития и намеса в градска среда. Журито избра да подкрепи девет проекта, между които да разпредели гранта от 20 000 лв. и да предложи две резерви. Идейните предложения на кандидатите обхващаха всички нива, заложени в условието на поканата – намеси в публична среда, градско градинарство, активно взаимодействие на участници, образователни инициативи, артистични намеси в градска среда, работилници и демонстрации.

Няколко са същностни характеристики, които квартал Капана носи като потенциал или извежда като необходимост с избраните 9 проекта, а именно: Обживяване с култура на физическите обекти, които дават живота на квартала; Сетивната липса на „зелени“ елементи, които за спецификата на квартала дават фокус именно върху камерни изяви на градско градинарство; Временни художествени намеси в публичното пространство, които дават активен импулс за определен времеви отрязък; Активни образователни инициативи, които предпоставят интерес, провокират знание и поетапно насищат липсата на знание и информираност.

Журито селекционира:

  1. Фондация „5 за 4“ за проекта им „Капана Е“. Отпусната сума 3500лв.; Вижте повече за събитието ТУК.
  2. Сдружение „Фаертър- театър на огъня и сенките“ с проекта ЛИЦА/FACES /CARAS. Отпусната сума 5000лв.; Вижте повече за събитието ТУК.
  3. СНЦ Асоциация БИОМРЕЖА за „Засади Капана“ получава 3400лв.; Вижте повече за събитието ТУК.
  4. „Моден Капан“ на Алениа ЕООД получава подкрепа в размер на 2000лв.; Вижте повече за събитието ТУК.
  5. Сдружение с нестопанска цел „Училищно настоятелство на НГСЕИ“ за „Празник в Кутия“ получава 1300лв.; Вижте повече за събитието ТУК.
  6. 1000лв. са за проектът на Фондация „ДИРЯ“- „Градско компостиране“; Вижте повече за събитието ТУК и ТУК.
  7. Работилница и демонстрация на чипровски килими на ЕТ Чушкарчето е подкрепена с 1000лв.; Вижте повече за събитието ТУК.
  8. Интерактивният образователен проект „Еко училище PLOVEDIV“ на Контрабранда ООД получава 1800лв.; Вижте повече за събитието ТУК.
  9. Работилниците за карвинг свещи на „Етно Стил“ ЕООД са с подкрепа от 1000лв.; Вижте повече за събитието ТУК.

Условията на конкурса през 2016г., може да видите ТУК.

Протоколът на журито може да видите ТУК.

В този период бе представена и новата визуална идентичност на квартала. За повече информация ТУК.

Say Something